બેનર

લક્ષણો અને વિકલ્પો એડ-ઓન્સ

  • પાઉચ સુવિધાઓ અને વિકલ્પો

    પાઉચ સુવિધાઓ અને વિકલ્પો

    પેકેજિંગ બેગના વિવિધ ભાગો છે, જેમ કે એર વાલ્વ, જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કોફી પેકેજીંગ બેગ પર થાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે અંદરની કોફી "શ્વાસ" લઈ શકે છે.ઉદાહરણ તરીકે, માનવ શરીરની પ્રમાણભૂત હેન્ડલ ડિઝાઇન સામાન્ય રીતે પ્રમાણમાં ભારે વસ્તુઓ માટે વપરાય છે.પેકેજિંગ પર.